Sirkustaiteilijoita. Tuntematon kuvaaja, Keravan museo.

Keskustelua on käyty alkoholin, tupakan ja runsaasti sokeria sisältävien elintarvikkeiden korkeammasta verotuksesta. Ankarampaa verotusta perustelevat vetoavat näiden tuotteiden terveyttä uhkaaviin vaikutuksiin ja niistä seuraaviin terveydenhoidon kuluihin. Siinä sivussa voi kuitenkin ajatella valtion tulojen lisääntyvän, koska näihin nautintoaineisiin sitkeästi mieltyneet eivät kovin paljon muuta kulutustaan, ellei hinta nouse pilviin.

Hiukan vanhemmat muistanevat ajan, jolloin perittiin huviveroa erilaisista yleisötilaisuuksista, kuten elokuvista, teatteri- ja musiikkiesityksistä, lavatansseista ja tivolinäytännöistä. Vero oli säädetty jo 1915, jolloin Suomi vielä oli osa Venäjää: silloin sitä nimitettiin ”väliaikaiseksi”. Se oli kuitenkin voimassa peräti vuoteen 1980 saakka. Se kumottiin vasta vuoden 1981 alussa.

Säätämisensä jälkeen vero nousi nopeasti merkittäväksi. Vuonna 1921 sirkus- ja kabaree-esityksistä ja tansseista saaduista bruttotuloista perittiin 50 % ja elokuvien lipputuloista 40 % veroa. Muut huvitilaisuudet saivat pulittaa 10 % tuotoistaan valtiolle. Huvivero perittiin pääsylippujen leimaverona.

tanssit-polilla-kaupunginmuseo-1920-luku-rosenberg

Naamiaistanssiaiset Polyteknikkojen talolla. Kuva Harald Rosenberg (?), 1920-luku. Helsingin kaupunginmuseo.

Tanssimista rakastavat pitivät veroa kohtuuttomana, ja syntyi tapa liittää tansseihin kulttuuriohjelmaa, kuten näytelmiä, runonlausuntaa ja musiikkiesityksiä, jotta vero alenisi 10 prosenttiin. Esittävän taiteen tutkijat ovat pitäneet huviveroa syynä siihen, että sirkustaide ei päässyt Suomessa kunnolla kehittymään. Jos iltamien ohjelmassa mainittiin taikuri tai akrobaatti, paikallinen nimismies rapsautti heti tilaisuudelle ankarimman mahdollisen veron.

ilmariset

Akrobaattiryhmä Ilmaristen pääesiintyjät Jalmari Hautamäki ja A. Edman. He edustivat suomalaista sirkustaidetta. Sirkustaiteilijat tulivat Suomeen yleensä ulkomailta. Kuva 1920-luvulta, kuvaaja tuntematon. Keravan museo.

Huviveron kuten monien muidenkin verojen säätämiseen liittyi moraalisia näkökohtia. Huvittelu oli vähemmän arvokasta kuin vakavamielinen työ ja opiskelu, joten siitä sopi kantaa veroa, josta saatu tuotto käytettäisiin parempiin tarkoituksiin. Hyvin selkeää arvotusta sisältyy myös huviveron veroasteikkoon. Elokuvat, tanssit, kabaree ja taitotemput olivat halpa-arvoisimpia, musiikki- ja teatteriesitykset arvokkainta hupia.

Olen neljättä Björk-romaaniani varten lueskellut syksyn ja talven lehtiä vuodelta 1921. Uuden romaanin tapahtumat liittyvät Kansallisoopperan vaiheisiin: Aleksanterin teatterissa Bulevardilla tapahtuu kaikenlaista hämärää. Noina kuukausina ooppera kamppaili taloudellisissa vaikeuksissa. Suuri syy niihin oli huvivero, joka söi lipputulot kokonaan. Niinpä oopperayhdistys päätyi syksyllä 1921 pyytämään valtiota apurahaa, joka paikkaisi veron haittoja.

Aleksanterin teatteri. Kuva G. Heurlin, Helsingin kaupunginmuseo.

Kaiken kukkuraksi vuoden 1921 marraskuussa eduskunnalle ehdotettiin, että operettien esittämisestä perittävä huvivero nostettaisiin 30 prosenttiin, koska niiden tehtävä oli viihdyttää eikä sivistää yleisöä. Helsingin Sanomissa ilmestyi esityksen käsittelyn edellä kirjallisuuden professori Yrjö Hirnin vihainen ja kaunopuheinen kritiikki tällaista eri taiteen muotojen arvoasteikolle asettamista vastaan.

Aivan kuten hän kirjoitti, huvivero oli myrkkyä esittävän taiteen kehitykselle vasta itsenäistyneessä Suomessa. Valtionapu ei kattanut veron tuomia tappioita. 1920- ja 1930-luvuilla ei syntynyt suomalaista kabareeta, sirkus ei kehittynyt taiteeksi, muusikot kärsivät työttömyydestä ja paitsi ooppera, myös työväen näyttämöt ja kulttuuritapahtumat potivat rahapulaa. Kieltolaki ja huvivero tekivät sotia edeltäneestä Suomesta paikan, jossa ilonpitoa ja viihdettä paheksuttiin ja korkeakulttuurikin sai osansa esittäviin taiteisiin kohdistuvasta epäluulosta.

salon-ruusu-keravan-tyovaenyhdistyksen-nayttamolla

”Salon Ruusu” Keravan Työväennäyttämöllä 1920-luvulla. Kuvaaja tuntematon. Keravan museo.